۴۱ سال شکست: آیا رژیم ایران این بار به تعهداتش نسبت به گروه ویژه اقدام مالی عمل خواهد کرد؟

رژیم ایران دوباره اقدام به تخریب بیشتر اقتصاد ایران کرده است. ایران تنها چند روز فرصت دارد که به تعهداتش به گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) عمل کند. در غیر اینصورت، اقدامات متقابل اف‌ای‌تی‌اف می تواند دوباره بر ایران تحمیل شود. گروه ویژه اقدام مالی که در پاریس فرانسه واقع شده، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار گروه هفت برای ایجاد دستورالعمل های مبارزه با پولشویی تأسیس شد. دستورالعمل های اف‌ای‌تی‌اف به کشورهایی با ریسک بالاتر که اقتصادهای شکننده تری دارند ، دستورالعمل های طراحی شده برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اعمال می کند. اف‌ای‌تی‌اف از زمان تأسیسش، لوایح بسیاری از جمله ” کنوانسیون های های مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پالرمو” را تصویب کرده است. رژیم باید به استانداردهای اولیه ای که تقریبا تمام کشورها ی دیگر جهان با آنها موافقت کرده اند پایبند باشد.

تهران نگران توقف کردن کمکهای مالی خود به گروه های نیابتی تروریستی کشورهای همسایه مانند حزب الله لبنان، حوثی های یمن و نیروهای طرفدار رژیم اسد در سوریه است. این دقیقا مخالف است با آنچه سپاه پیش بینی می کند. سپاه از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ اختیار منابع ملی ایران را به دست گرفته است و ثروت ملی را برای تامین مالی دیدگاه آیت الله خامنه ای مبنی بر گسترش ترور در منطقه غارت کرده است. سپاه بار دیگر در آستانه خیانت به مردم ایران است.

رعایت نکردن دستورالعمل های اف‌ای‌تی‌اف فقط یک معنی دارد: آسیب رساندن به زندگی ایرانیان بیگناه. جمهوری اسلامی با مشکلات بیشتر مالی و انتقال پول مواجه خواهد شد که معاملات مالی آن را پیچیده تر می کند. در مارس ۲۰۱۹، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت كه «عدم پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف، بدون تردید تجارت بین المللی ایران را سخت تر و در بعضی موارد غیر ممكن می كند. این باعث می شود شرکای ایران که درگیر معاملات قانونی با ایران هستند با مشکلات جدی و پرهزینه ای روبرو شوند.» اگر رژیم عواقب عدم همکاری خود را می داند، پس چه چیزی برای آنها بیشترین اهمیت را دارد؟

پاسخ روشن است. ۴۱ سال است که رژیم در گسترش ایدئولوژی خود به فراتر از مرزهای ایران نقش داشته است. رژیم نیروهای نیابتی خود را که حملات تروریستی وحشیانه ای علیه انسان های بیگناه انجام می دهند تامین مالی کرده است. رژیم ایران با قمار کردن منابع و ثروت ایران و با هزینه ایرانیان، بیشتر از همیشه منطقه را بی ثبات کرده است. این دقیقا همان دلیلی است که رژیم از رعایت قوانین اف‌ای‌تی‌اف مردد است: چرا که اولویت اصلی رژیم گسترش قدرت آنهاست نه کمک به مردم ایران. این ۴۱ سال شکست مردم ایران را بیش از پیش منزوی کرده است.