رژیم ایران همچنان برای جامعه دگرباشان تبعیض قائل می شود.

ایالات متحده معتقد است كه همه انسانها در برابر قانون، شایسته عزت، احترام و برابری هستند. رژیم ایران به وضوح مخالف این امر است و تبعیض آنها علیه جامعه دگرباشان (ال جی بی تی کیو +) گونه دیگری از بی عدالتی علیه مردم ایران است. قانون کیفری مجازات اسلامی سال ۲۰۱۳ ایران، به جریمه روابط همجنس گرایانه در بین بزرگسالان توسط مجازات های شدید و غیر انسانی از جمله اعدام و شلاق ادامه می دهد. رژیم مرتبا مدافعان ایرانیان دگرباش را ساکت و محبوس کرده و یا حتی آنها را می کشد. ایران در سال ۲۰۱۸، خانم رضوانه محمدی، فعال برابری جنسیتی را بازداشت و به مدت ۲۶ روز در بند ۲۰۹ زندان اوین تهران تحت بازجویی های بیرحمانه قرار داد. در مقابل، دگرباشان آمریکایی می توانند در ایالات متحده براساس شایستگی و سخت کوشی خود به هر موقعیتی برسند و ما همیشه از آزادی گفتار و بیان حمایت خواهیم کرد. امروز، اعضای جامعه دگرباش شامل دو سناتور و ریچارد گرنل، جانشین سرپرست تشکیلات اطلاعات ملی پرزیدنت ترامپ هستند. ما به بسیاری از ایرانیانی می پیوندیم که تنها خواسته شان این است که به صورت برابر و همانند برادران و خواهرانشان بااحترام با آنها رفتار شود.