تلاش های ایران برای ایجاد رعب و وحشت نباید پاداش داده شوند

ایالات متحده قانون تصویب شده اخیر توسط مجلس و شورای نگهبان ایران را که چیزی بیش از آخرین نیرنگ رژیم برای استفاده از برنامه هسته ای خود برای ترساندن جامعه بین المللی نیست، محکوم می کند. در صورت اجرا، این قانون منجربه گسترش ذخایر اورانیوم و تحقیقات و تولید و نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و غنی سازی اورانیوم  در سطح خطرناک ۲۰ درصد توسط ایران در حالی که این کشور هم اکنون در حال پیشی گرفتن از حد مجاز برجام برای سطح غنی سازی است، می شود. ایران هیچ دلیل منطقی فنی معتبر مبنی بر اینکه  که چرا باید سریعا به سوی غنی سازی اورانیوم در آن سطح برای هر گونه هدف صلح آمیزی حرکت کند، ارائه نکرده است.

این قانون همچنین دولت ایران را موظف می کند تا از سطح همکاری های هم اکنون غیر قابل قبول خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی بکاهد. ایران نزدیک به دو سال است که از تلاش های آژانس بین المللی انرژی اتمی برای حل سوالات مربوط به مواد و فعالیت های احتمالی اعلام نشده هسته ای در ایران ممانعت کرده  است که این امر منجر شد که هیئت آژانس انرژی اتمی در ماه  ژوئن ۲۰۲۰  خواستار اجرای کامل توافقنامه پادمان های پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای و تعهدات تحت پروتکل الحاقی توسط ایران شود. این مراحل یک تشدید جدی تر خواهد بود که ایران را به توانایی دستیابی به یک سلاح هسته ای نزدیک تر و از یک راه حل صلح آمیز دورتر می کند.

جامعه بین المللی نباید شگردهای خطرناک رژیم را با مماشات اقتصادی پاداش دهد. اگر رژیم ایران به دنبال کاهش معافیت تحریم ها، و فرصت های اقتصادی است، آنگاه باید نخست با توقف اخاذی هسته ای خود و مذاکره در مورد یک توافق جامع که همچنین توسعه موشک های بالستیک، پشتیبانی آن از تروریسم، بازداشت های ناعادلانه و سایر فعالیت های بی ثبات کننده در منطقه را در بر می گیرد، نشان دهد که در تغییر اساسی رفتار خود مصمم است. جامعه بین الملل پیرامون همکاری کامل و بدون تاخیر ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی صریح بوده است. ناکامی در انجام این کار نه با امتیازات از سوی جامعه جهانی، بلکه باید با ادامه فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی و انزوای رژیم ایران مواجه شود.

– مایک پامپئو، وزیر امور خارجه