Flag

An official website of the United States government

حملات موشکی ایران به اقلیم کردستان عراق
1 در یک دقیقه بخوانید
14 مارس 2022

حملات موشکی ایران به اقلیم کردستان عراق

ایالات متحده آمریکا حملات موشکی شب گذشته به اربیل، عراق که از ایران سرچشمه گرفته بود را به شدت محکوم می کند. این حملات نقض فاحش حاکمیت عراق بود. هیچ تأسیسات ایالات متحده آمریکا آسیب ندیده و یا پرسنلی زخمی نشده اند و ما هیچ نشانه ای در اختیارنداریم که این حمله علیه ایالات متحده انجام شده بود. ایران باید فورا حملات خود را متوقف کند، به حاکمیت عراق احترام بگذارد و دخالت خود در امور داخلی عراق را متوقف کند. ایالات متحده آمریکا در کنار شرکای عراقی ما از جمله در منطقه کردستان می ایستد و به شرکای ما در منطقه کمک می کند تا از خود دفاع کنند.