گزاره برگ:‌ ترورها و فعالیت های تروریستی برون مرزی رژیم ایران

 • رژیم ایران از زمان رویکار آمدن در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) در ترورها، توطئه ها و حملات تروریستی در بیش از ۴۰ کشور جهان دست داشته است.
 • مقامات ارشد ایرانی اظهار داشتند كه ایرانمخالفانش در كشورهای دیگر را برای «سرکوب» و «وارد کردن ضرباتی قاطعانه به آنها»  مورد تعقیب و به طور مداوم تحت نظارت قرار می دهد.  
 • کارزار ترور جهانی ایران شامل ۳۶۰ مورد ترورهای هدفمند در سایر کشورها و حملاتبمب گذاری جمعیکهصدها  کشته و مجروح برجای گذاشت،می شود. 
 • ایران در این ترورها و سایر حملات در درجه اول از طریق نیروی سپاه قدس و وزارت اطلاعات  و سپس از طریقگروه های ثالث و نیابتی مانند حزب الله  وارد عمل شد.
 • همانگونه که در حکم دستگیری، تحقیقات قضایی و پلیسی، سرویس های اطلاعاتی و گزارش های شاهدان مشهود است دیپلماتهایایرانی مکررا در ترورهای خارج از کشور نقش داشته اند. 
 • از آنجا که ماموران ترورایران با استفاده از پوشش دیپلماتیک توجه بیشتری را به خود جلب کرده اند، ایران تمایل به استفاده از باند های جنایتکار، قاچاقچیان مواد مخدر و سایرگروه های ثالث برای انجام توطئه های ترور خود را در خارج از کشور نشان داده است.  
 • ایران به طور مداوم در مورد دخالت خود در قتلهای خارج از کشور دروغ می گوید، حتی هنگامی که پرسنل دیپلماتیک خود هنگام حمله به هدف، تهیه مواد منفجره یا فرار از صحنه های جرم به داممی افتند.  

علی فلاحیان، وزیر پیشین وزارت اطلاعات ایران

 • در تاریخ ۲۰ مه، ایالات متحده علی فلاحیان را تحت بند ۷۰۳۱ (سی) قانون اعتبارات عملیات های خارجی و برنامه های مرتبط وزارت امور خارجه، به دلیل اطلاعات موثق از دخالت وی در نقض فاحش حقوق بشر در زمان ریاست او در وزارت اطلاعات  تحریم کرد. 
 • فلاحیان در دوران تصدی خود، در ترور چندین مخالف سیاسی ایرانی در اروپا نقش داشت از جمله مواردی که در آن ها دادگاههای سوئیس و آلمان حکم دستگیری وی را صادر کردند. 
 • فلاحیان علاوه بر هدایت ترورهای فردی، با فراهم کردن منابع و جهت دادن به گروههای تروریستی خارج از کشور، باعث تسهیل تروریسم دولتی ایران شد.  
 • در ۹ ژوئیه ۱۹۹۵ ، آلیسا میشل فلاتو، شهروند بیست ساله ایالات متحده که به عنوان دانشجوی مهمان در اسرائیل حضور داشت، در یک بمبگذاری انتحاری در نوار غزه به طرز غم انگیزی کشته شد. یک گروه تروریستی تحت حمایت ایران مسئولیت این حمله را برعهده گرفت. در سال ۱۹۹۸، یک دادگاه حوزه فدرال ایالات متحده دریافت که فلاحیان شخصاً با تأمین منابع برای گروه تروریستی که او را به قتل رسانده، در مرگ او نقش داشته است. 
 • فاجعه بارترین عملیات منسوب به فلاحیان، بمبگذاری سال ۱۹۹۴ انجمن همکاری متقابل آرژانتین واسرائیل (AMIA) در بوئنوس آیرس آرژانتین بود که منجر به کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن صدها نفر دیگر شد. در سال ۲۰۰۶، آرژانتین حكم بازداشت بین المللی برای فلاحیان را براساس شواهد معتبری صادر كرد كه نشان می دهد عوامل حزب الله و مأمورین ایرانی تحت هدایت وی بمب گذاری را انجام داده اند. در سال ۲۰۰۷، اینترپل یک اعلان قرمز را برای فلاحیان، چهار مقام ایرانی دیگر و یک عضو حزب الله صادر کرد. 

استفاده ایران از دیپلمات های ایرانی برای ترور و فعالیت های تروریستی

 • چندین کشور برای دیپلمات های ایرانی به دلیل کشتن مخالفان و اشخاص دیگری که به عنوان تهدید علیه رژیم ایران و ایدئولوژی آن محسوب می شوند حکم بازداشت صادر کرده اند.   
 • دو ایرانی که به عنوان دیپلمات در آن زمان منتسب شده بودنداز جمله مقامات ایرانی اند که به دلیلبمب گذاری مرکز جامعه یهودیان در سال ۱۹۹۴ در آرژانتین  که منجر به مرگ  ۸۵ نفر شد، مشمولاعلان هایقرمز پلیس بین الملل (اینترپل) هستند. 
 • محسن ربانی،  به ظاهر مغز متفکر بمبگذاری در آرژانتین، فرد وابسته فرهنگی در سفارت ایران در بوئنوس آیرس بود که مورد حمایت احمد رضا اصغری که  طبق گزارش ها عضو سپاه بود و از مقام خود به عنوان منشی سوم سفارت ایران به عنوان پوشش استفاده کرد، قرار داشت.    
 • از سال ۲۰۱۸ اسدالله اسدی که به عنوان یک دیپلمات ایرانی در اتریش منتسب شده بود  براساس شواهدیمبنی بر فراهم کردن مواد منفجره برای بمب گذاری در یک گرد همایی مخالفان در پاریس  که می توانست منجر به کشته شدن چندین زن، بچه و مرد شود،همچنان در یک زنداندر کشور بلژیک منتظرمحاکمه است.  
 • در ماه مارس ۲۰۲۰، مقامات ارشد ترکیه دیپلمات های ایرانی را متهم بهدستور و هماهنگی قتل مسعود مولوی وردنجانی در نوامبر ۲۰۱۹ کردند. 

هدف قرار دادن جامعه مدنی 

 • علاوه بر هدف ترور قرار دادن مخالفان سیاسی، رهبران و فعالان اقلیت های قومی و سیاسی و مقامات رسمی دولت های خارجی،  ایران به طور فزاینده فعالان جامعه مدنی ایران و خبرنگاران در خارج از کشور را تهدید کرده است. 
 • ایران ازشهرت ننگینخود درقتل های غیرقانونی برای ساکت کردن جامعه مدنیاز طریق تهدید علیه فعالان، مخالفان و خبرنگاران استفاده می کند.  
 • در ماه مارس،چهارنماینده ویژه سازمان ملل،حکومت ایران را بهپایان دادن به تهدیدهاعلیه بی بی سی و خبرنگاران دیگری که برای خبرگزاری های فارسی زبان در خارج از کشور کار می کنند، فرا خواند.     
 • ایران برای سو‍‍‍‍‍‍‍‍‍ء استفاده ازاعلان های قرمزاینترپل برای تعقیب مخالفان سیاسی وهمچنین برای آدم ربایی مخالفانبه منظوربازگرداندن آن ها به ایران برای مواجه شدنبا بازداشت خودسرانه، شکنجه و اعدام نیز شهرت دارد.