ایالات متحده یک مقام ارشد ایرانی در عراق را تحریم می کند.

سالیان متمادی است که رژيم ایران و ابزار اصلی بی ثبات سازی منطقه ای آن، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از عراق برای منافع خود و به هزینه مردم عراق  سوء استفاده کرده اند. فعالیت های نیروی قدس در عراق همچنان امنیت، تمامیت ارضی و کامیابی عراق را تضعیف می کند.

امروز ایالات متحده با تحریم کردن ایرج مسجدی، یک سردار نیروی قدس سپاه که به عنوان سفیر ایران در عراق خدمت میکند، گامی دیگر را جهت محافظت از مردم عراق در برابر نفوذ مخرب نیروی قدس سپاه بر می دارد. مسجدی برای چندین سال به هدایت فعالیت های مختلف سپاه در عراق ازجمله آموزش و پشتیبانی از گروه های شبه نظامی عراقی و تسهیل معاملات مالی گسترده مربوط به نیروی قدس سپاه، کمک کرده است. مسجدی با فعالیت به نحوی شریرانه برای منفعت نیروی قدس سپاه، از مقام دیپلماتیک خود برای تسهیل نقل و انتقالات مالی در عراق برای نیروی قدس سپاه سوء استفاده کرده و منافع این گروه در این اموال را مخفی کرده است. 

علاوه بر این،‌ مسجدی علناً به نقش نیروی قدس سپاه در آموزش گروه های شبه نظامی در عراق و سوریه اعتراف کرده است. ایالات متحده، مسجدی را مطابق فرمان اجرایی اصلاح شده  ۱۳۲۲۴  به دلیل اقدام و یا وانمود کردن به اقدام برای و یا به نمایندگی از نیروی قدس سپاه که گروه تروریستی جهانی مشخص شده است، تحریم می کند. ایالات متحده قبلا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله نیروی قدس را به دلیل پشتیبانی، تامین مالی و هدایت فعالیت های تروریستی در سراسر جهان، به عنوان یک سازمان تروریستی بیگانه تعیین کرده بود.  

در دهه های خدمت او برای نیروی قدس سپاه،‌ مسجدی یک برنامه  آموزش و پشتیبانی از گروه های شبه نظامی عراقی را نظارت کرده است که این امر دولت عراق را تضعیف کرده، فرقه گرایی را افزایش داده و شهروندان معترض صلح جو عراقی را با خشونت مورد هدف قرار داده است. او گروه هایی را که مسئول حملات علیه نیروی های آمریکا و ائتلاف در عراق بودند، پشتیبانی یا هدایت کرد. اقدام امروز یادآوری دیگری است که ایالات متحده به مقابله با رفتار مخرب رژيم ایران در منطقه ادامه خواهد داد.