تحریم های جدید برای مجرمین حقوق بشر ایران

جمعه ۲۱ اوت سالروز یادبود و ادای احترام به قربانیان تروریسم است. برای یادبود و ادای احترام به این قربانیان، امروز وزارت امور خارجه  برای ۱۴ نفر از ایرانیان به دلیل دست داشتن در نقض فاحش حقوق بشر به نمایندگی از رژیم ایران که حامی اصلی تروریسم در جهان است محدودیت ویزا را اعلام كرده است. این اقدام طبق بند ۷۰۳۱ (سی) وزارت امور خارجه، قانون تخصیص اعتبارات عملیات های خارجی و برنامه های مربوطه، در سال ۲۰۲۰ اجرا می شود که مانع ورود مقامات دولتهای خارجی و اعضای خانواده درجه یک آنها که وزیر امور خارجه دارای اطلاعات معتبری از دخالت آنها در نقض فاحش حقوق بشر است به ایالات متحده می شود. اعضای خانواده درجه یک آنها نیز برای ورود به ایالات متحده واجد شرایط نیستند. 

این اقدامات پیام حمایت ما از بسیاری از قربانیان جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان مبنی بر مسئول دانستن مروجان ترور و خشونت، توسط آمریکا را می رساند. ایالات متحده همچنان به فشار بر ایران تا زمانی که با مردم خود با عزت و احترام رفتار کند، ادامه خواهد داد. ایران برای گسترش سلطه تروریسم فراتر از مرزهای خود، به جنایت و ترور در خارج از کشور دست می زند. اقدام امروز شامل محدودیت های ویزا برای ۱۳ مقامی می شود که در یک ترور وحشیانه و از پیش برنامه ریزی شده پیچیده كه در سال ۱۹۹۰ در سوئیس به عنوان بخشی از ادامه کارزار تروریسم جهانی ایران انجام شد، نقش داشتند. این ۱۳ قاتل که خود را به عنوان دیپلمات های ایرانی معرفی کردند، تحت بالاترین فرمان دولتشان برای ساکت کردن مخالفان و نشان دادن در امان نبودن هیچ کس از رژیم ایران فارغ از محل زندگی، بودند. ایالات متحده سرکوب منتقدان از طریق وحشت و ترور توسط رژیم ایران را تحمل نخواهد کرد.

و تنها در خارج از کشور نیست که رژیم ایران برای کنترل شهروندان ایرانی از ترس و خشونت استفاده می کند. ما همچنین به طور علنی حجت الله خدایی سوری را که به عنوان رئیس زندان بدنام اوین ایران، ناظر شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر آمیز این نهاد بود، تحریم می کنیم. از زندان اوین برای سرکوب معترضان مسالمت آمیز ایرانی و روزنامه نگاران و همچنین خارجی هایی که ربوده و زندانی  و جهت اخذ امتیاز از دولت های داخلی خود به گروگان گرفته شوند استفاده می شود. 

ایالات متحده منتظر روزی است که عاملان نقض مکرر حقوق بشر در ایران با عدالت واقعی روبرو شوند و آرزو می کند که این اقدامات باعث آرامش و اطمینان خاطر خانواده ها و دوستان کسانی شود که قربانی خشونت و ظلم رژیم ایران در داخل و خارج از کشور شدند.