بیانیه سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید درباره تمدید قانون تحریم های ایران – اچ. آر. ۶۲۹۷

کاخ سفید

دفتر سخنگوی مطبوعاتی

۱۵ دسامبر ۲۰۱۶

این دولت روشن کرده است که تمدید قانون تحریم های ایران، درحالیکه غیرضروری است، کاملا منطبق با تعهداتمان براساس برنامه جامع اقدام مشترک است. طبق این موضع دیرینه، تمدید قانون تحریم های ایران، بدون امضای پرزیدنت قانون می شود. تمدید قانون تحریم های ایران، که در زمان مذاکرات برجام وجود داشت و امروز نیز وجود دارد، به هیچ وجه بر توانایی ما در انجام تعهداتمان براساس برجام تاثیری نمی گذارد. این دولت، همواره از کلیه اختیارات لازم برای رفع تحریم های مربوطه، اجرای آن تحریمهایی که خارج از محدوده برجام هستند و وضع مجدد تحریم ها در صورت نیاز اگر ایران به تعهداتش تحت برجام عمل نکند، استفاده کرده و همچنان خواهد کرد. حصول اطمینان از اجرای مداوم برجام یک هدف عالی مهم راهبردی برای ایالات متحده و برای متحدان و شرکایمان در سراسر دنیا است. برجام ملت ما و همه دنیا را با تایید اینکه ایران نمی تواند یک سلاح هسته ای تولید کند، امن تر می سازد. تا زمانی که ایران به تعهداتش براساس برجام پایبند بماند، ما نیز به طور استوار به حفظ تعهداتمان متعهد خواهیم ماند.