عیسی سحرخیز

نام: عیسی سحرخیز

شغل: روزنامه نگار

تاریخ بازداشت: ۱ نوامبر ۲۰۱۵

اتهام: “اقدام علیه امنیت ملی” و ” تبلیغ علیه نظام”

حکم: ۲۱ حبس

وی در اردیبهشت ۱۳۹۶ آزاد شد، اما مجددا در تیرماه ۱۳۹۶ به شش ماه حبس محکوم شد.