گزیده هایی از خطابه پرزیدنت ترامپ در کنگره ایالات متحده آمریکا

جوامع آزاد بهترین وسیله برای ابراز اراده مردم هستند و آمریکا به حق همه کشورها در ترسیم مسیرشان احترام می گذارد. شغل من نمایندگی جهان نیست. کار من نمایندگی ایالات متحده آمریکاست. اما ما می دانیم که آمریکا وضعیت بهتری دارد وقتی که درگیریها کمتر است، نه بیشتر.
ما باید از اشتباهات گذشته بیاموزیم. ما جنگ و نابودی ای را که سراسر دنیا را درنوردیده است دیده ایم.
تنها راه حل بلند مدت این فجایع انسانی ایجاد شرایطی است که آوارگان [جنگ] بتوانند با امنیت به خانه هایشان بازگردند و روند طولانی مدت بازسازی را آغاز کنند.
آمریکا مایل است که هر جایی که منافع مشترک وجود داشته باشند، دوستان جدیدی پیدا کند و شراکتهای تازه ای ایجاد کند. ما خواستار توازن و ثبات هستیم، نه جنگ و تنازع.
ما خواستار صلحیم؛ هرجا که صلح یافت شود. امروز آمریکا با دشمنان سابق دوست است. برخی از نزدیک ترین همپیمانان ما دهه های پیش در طرف مقابل این جنگهای جهانی جنگیدند. این تاریخ باید امید امکان دنیایی بهتر را به همه ما بدهد. امیدواریم که دویست و پنجاهمین سالگرد [تولد] آمریکا شاهد دنیایی باشد صلح آمیز تر، عادلانه تر و آزادتر.