بیانیه مشترک کانادا و ایالات متحده در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران

وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا

دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه

برای انتشار فوری

یادداشت رسانه ای

۹ دسامبر ۲۰۲۲

۱۸ آذر ۱۴۰۱

بیانیه مشترک کانادا و ایالات متحده در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران

متن بیانیه زیر توسط دولت های ایالات متحده آمریکا و کانادا منتشر گردید.

آغاز متن:

کانادا و ایالات متحده در محکوم کردن رفتار خشونت آمیز و ظالمانه جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان مسالمت جو و سرکوب مداوم مردم ایران متحد هستند. ما همچنین آزار واذیت گسترده و خشونت تحت حمایت دولت ایران علیه زنان را محکوم می کنیم. در حالی که اینها نگرانی های تازه ای نیستند، تشدید خشونت مقامات ایرانی علیه مردم ایران پس از مرگ مهسا «ژینا» امینی، نیازمند واکنش های متعاقب در سراسر جهان می باشد.

ما امروز تحریم های هماهنگی را علیه مقامات ایرانی در رابطه با نقض حقوق بشر اعمال نموده ایم، از جمله اقداماتی که جهت سرکوب ظالمانه مداوم با هدف انکار حقوق بشر و آزادی های بنیادین مردم ایران انجام شده است. تحریم های ما در حالی اعمال می شوند که حکومت ایران با سنگدلی به اعمال خشونت علیه مردم خود ادامه می دهد. طبق گزارش ها، نیروهای امنیتی جهت ساکت نگه داشتن مردم ایران، صدها معترض مسالمت جو، از جمله ده ها کودک را کشته و خودسرانه هزاران نفر را بازداشت کرده اند. گزارش های اخیر مبنی بر به کارگیری خشونت جنسی توسط مقامات ایرانی برای سرکوب اعتراضات، به شدت ما را نگران نموده است. دادگاه های ایران نیز، شروع به صدور احکام بی رحمانه ای چون حبس های طولانی و مجازات اعدام برای مدافعان و معترضان کرده اند.

ما در حمایت از مردم شجاع ایران متحد هستیم. ما با یکدیگر به تعهد خود برای یافتن روش های بیشتر جهت تحمیل هزینه بر عاملان نقض حقوق بشر علیه ایرانیان ادامه می دهیم. همه افراد در ایران باید از حق آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز برخوردار باشند و رژیم ایران باید به خشونت علیه مردم خود، صرفاً برای استفاده از این حقوق پایان بخشد.

پایان متن.