اجلاس وزرا برای ترویج آینده ای از صلح و امنیت در خاورمیانه

اطلاعیه مطبوعاتی

١١  ژانویه ٢٠۱٩

متن بیانیه زیر به منظور ترویج آینده ای از صلح و امنیت در خاورمیانه، توسط دولت های ایالات متحده آمریکا و جمهوری لهستان منتشر شد.

خرسندیم که اعلام کنیم ایالات متحده آمریکا و جمهوری لهستان در ۱۳-۱۴ ماه فوریه، مشترکا میزبان “اجلاس وزرا برای ترویج آینده ای از صلح و امنیت در خاورمیانه” در ورشو خواهند بود. کشورهایی از سراسر دنیا برای شرکت در این اجلاس دعوت شده اند.
ما منافعی مشترک و قدرتمند در ایجاد یک خاورمیانه با ثبات تر و آرام تر داریم. این اجلاس وزرا محلی خواهد بود برای کشورهایی که نگران بی ثباتی در منطقه هستند، تا ارزیابی هایشان را به اشتراک بگذارند و ایده هایی برای مسیری بهتر برای آینده ارائه کنند. این اجلاس وزرا به طیفی از مسائل حیاتی از جمله تروریسم و افراطی گری، تولید و گسترش موشک ها، امنیت و تجارت دریایی، و تهدیدات گروه های نیابتی در سراسر منطقه خواهد پرداخت.
جامعه بین الملل نگرانی های مشترک بسیاری را از این قبیل، نسبت به بی ثباتی در خاورمیانه دارد. این اجلاس وزرا فرصتی برای شناسایی این نگرانی ها، ایجاد هماهنگی درخصوص یک ساختار امنیتی قوی تر، و اقدام برای ترویج موثرتر ثبات است.
این اجلاس مشترک وزرا همچنین بر مشارکت نزدیک و استراتژیک ایالات متحده و لهستان که منافع مشترک ما را در ترویج صلح و امنیت بین المللی پیش می برد، تاکید دارد.