Flag

An official website of the United States government

بیانیه مشترک پیرامون آخرین اقدامات هسته ای ایران که توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش شده است
Official seal of the Department of State - Farsi text reads: Joint Statement

متن بیانیه زیر توسط دولت های ایالات متحده آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا منتشرگردیده است.

19 در یک دقیقه بخوانید
1 ژانویه 2024

وزارت امور خارجه ایالات متحده

دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه

جهت انتشار فوری 

یادداشت مطبوعاتی

۲۸ دسامبر ۲۰۲۳ 

۷ دی ۱۴۰۲

بیانیه مشترک پیرامون آخرین اقدامات هسته ای ایران که توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش شده است

متن بیانیه زیر توسط دولت های ایالات متحده آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا منتشرگردیده است.

گزارش ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موکد این است که ایران میزان تولید اورانیوم غنی‌شده خود را تا ۶۰ درصد در نطنز و فردو به سطوحی افزایش داده که بین ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۳ مشاهده شده بود. این یافته ها نشان دهنده یک گام به عقب برای ایران، و منجر به سه برابر شدن میزان تولید ماهانه اورانیوم غنی شده ایران تا ۶۰ درصد خواهد شد.  

ما این اقدام که به تشدید بی وقفه برنامه هسته ای ایران می افزاید را محکوم می کنیم. تولید اورانیوم با غنای بالا توسط ایران هیچ توجیه غیرنظامی معتبری نداشته و میزان تولید گزارش شده در کارخانه غنی‌ سازی سوخت فردو و کارخانه غنی‌ سازی سوخت آزمایشی، نهایتا خطرات اشاعه را نیز به همراه دارد. ما همچنین به تصمیم ایران مبنی بر بازگشت به همان سیستم آبشاری که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اوایل سال جاری در فردو به آن پی برد، توجه می کنیم. تأخیر ایران در اعلام این تغییر در ژانویه ۲۰۲۳، تردید هایی را در رابطه با تمایل ایران به همکاری شفاف با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح می کند. 

چنین تصمیماتی نشان‌ دهنده عدم حسن نیت ایران جهت کاهش تنش، و تجسم رفتاری بی‌ ملاحظه در یک شرایط منطقه‌ ا ی پر تنش است.

ما از ایران می‌ خواهیم که فوراً از این اقدامات صرفنظر نموده و فعالیت های برنامه هسته‌ای خود را کاهش دهد. ایران باید جهت تضمین این که برنامه هسته ای این کشور منحصراً صلح آمیز است، به طور کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کرده و به بازرسان تعلیق شده در سپتامبر ۲۰۲۳ مجوز فعالیت دوباره بدهد 

ما متعهد به یک راه حل دیپلماتیک بوده و مجددا بر عزم خود در عدم دستیابی ایران به سلاح هسته ای تاکید می کنیم.