بیانیه مشترک وزرای خارجه درباره سلاحهای شیمیایی سوریه

گزیده هایی از بیانیه مشترک وزیر خارجه، بوریس جانسون، وزیر خارجه، ژان ایو لودریان، وزیر خارجه سیگمار گابریل و وزیر خارجه رکس تیلرسون درباره سلاحهای شیمیایی سوریه

٨ نوامبر ٢۰١۷

در روز ٢۶ اکتبر، سازمان منع سلاح های شیمیایی – مکانیسم تحقیقات مشترک سازمان ملل (JIM)، مجموعه ای  که با تصمیم متفق القول شورای امنیت سازمان ملل متحده ایجاد شده، نتیجه گیری کرد که رژیم اسد مسوول استفاده از [گاز سمی] سارین در روز ۴ آوریل در منطقه خان شیخون است. ما به یافته های آنها (JIM) و حرفه ای و مستقل بودنشان اطمینان کامل داریم. رژیم اسد قوانین بین المللی، از جمله کنوانسیون سلاح های شیمیایی را زیر پا گذاشت. ما این اقدام شرورانه را محکوم می کنیم و می خواهیم که رژیم اسد فورا کلیه و هرگونه استفاده از سلاح های شیمیایی را متوقف کند و بالاخره، همه سلاح های شیمایی ای را که در اختیار دارد، به سازمان منع سلاح های شیمیایی  اعلام کند.

مکانیسم تحقیقات مشترک سازمان ملل (JIM)،  همچنین دریافت که در دو روز متوالی در سپتامبر ٢۰١۶ د اعش مسوول حمله [با استفاده از] سولفور  خردل در منطقه “ام حوش” بود. ما این اقدام منزجر کننده را نیز محکوم می کنیم، و در اراده مان برای شکست دادن این جنبش تروریستی منفور ، یکبار و برای همیشه، متحد هستیم. ما استفاده از سلاح های شیمیایی را توسط هرکس و در هرجایی محکوم می کنیم.

ما معتقدیم حیاتی است که جامعه جهانی همچنان به تحقیق درباره موارد استفاده از سلاحهای شیمیایی در سوریه ادامه دهد. به همین جهت، از شورای امنیت سازمان ملل متحده می خواهیم تا ظرفیت تحقیقاتی مکانیسم تحقیقات مشترک سازمان ملل (JIM) را حفظ کند.

اکنون یک پاسخ بین المللی قدرتمند ضروری است تا عاملان [این اعمال] را  مسوول نگاه دارد، برای قربانیان این حملات شنیع عدالتخواهی کند و از تکرار چنین حملاتی جلوگیری کند. پس از چنین گزارشی، شورای امنیت و کلیه اعضایش مسولیتی مشترک دارند تا از نظام بین المللی منع گسترش پشتیبانی کرده و به تعهدات پیشینشان پایبند باشند.