بیانیه مشترک ایالات متحده، جمهوری سودان و اسرائیل

امروز پرزیدنت دونالد جی. ترامپ، رئیس شورای حاکمیت سودان عبدالفتاح البرهان، نخست وزیر سودان عبدالله حمدوک، و نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در مورد پیشرفت تاریخی سودان به سمت دموکراسی و فرصت ها جهت پیشبرد صلح در منطقه صحبت کردند.

مردم سودان پس از ده ها سال زندگی تحت یک دیکتاتوری بی رحمانه، سرانجام مسئولیت را به عهده می گیرند. دولت انتقالی سودان شجاعت و تعهد خود را در مبارزه با تروریسم، ایجاد نهادهای دموکراتیک، و بهبود روابط با همسایگان خویش نشان داده است. با توجه به این پیشرفت تاریخی، و به دنبال تصمیم پرزیدنت ترامپ برای حذف سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم، ایالات متحده و اسرائیل توافق کردند تا با با سودان و آغاز جدید آن همکاری و از ادغام کامل آن کشور در جامعه بین المللی اطمینان حاصل کنند. ایالات متحده گام هایی از جمله پیشبرد گفتگو در مورد بخشش بدهی مطابق با ابتکار عمل کشورهای به شدت بدهکار را جهت بازگرداندن مصونیت حاکمیت سودان و مشارکت شرکای بین المللی خود برای کاهش بار بدهی سودان بر می دارد. ایالات متحده و اسرائیل همچین متعهد به همکاری با شرکای خود برای حمایت از مردم سودان در تقویت دموکراسی، بهبود امنیت غذایی، مقابله با تروریسم افراط گرایی و بهره گیری از توان اقتصادی آنها هستند.

رهبران با عادی سازی روابط سودان و اسرائیل و خاتمه دادن به حالت جنگ طلبی بین ملت های خود، موافقت کردند. علاوه بر این، رهبران توافق کردند که روابط اقتصادی و تجاری را با تمرکز اولیه بر کشاورزی، آغاز کنند. رهبران همچنین توافق کردند که هیأت طی هفته های آینده برای مذاکره در مورد توافقنامه همکاری در این زمینه ها و همچنین در فن آوری کشاورزی، هوانوردی، مسائل مهاجرت و سایر موارد به نفع دو ملت، دیدار کنند. رهبران همچنین تصمیم گرفتند تا برای ساختن آینده ای بهتر و پیشبرد اهداف صلح در منطقه با یکدیگر همکاری کنند. این اقدام باعث بهبود امنیت منطقه و گشودن فرصت های جدید برای مردم سودان، اسرائیل، خاورمیانه و آفریقا خواهد شد.

این توافقنامه تاریخی گواهی بر رویکرد جسورانه و آرمان گرایانه چهار رهبر است. نخست وزیر نتانیاهو ، رئیس شورا البرهان و نخست وزیر حمدوک از پرزیدنت ترامپ به دلیل رویکرد عملی و منحصر به فرد او در پایان دادن به درگیری های قدیمی و ایجاد آینده ای برای صلح و فرصت برای همه مردم منطقه، قدردانی کردند.