بیانیه مشترک فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده در مورد پرتاب حامل فضایی توسط ایران

یادشت مطبوعاتی

۲۸ ژوئیه ۲۰۱۷

پرتاب حامل فضایی توسط ایران مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل 

بیانیه مشترک فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده

ایران با جدیدترین پرتاب یک حامل فضایی سیمرغ در ۲۷ ژوئیه بر دیگر اقدامات مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل را به نمایش گذاشته است. ما این عمل را محکوم می‌‌کنیم.

این قطعنامه از ایران می خواهد که از هرگونه فعالیت های مرتبط با موشک های بالیستیکی که با قابلیت حمل سلاح هسته ای طراحی شده خودداری کند، از جمله استفاده از فن آوری هایی که برای این پرتاب استفاده شد.  حامل های فضایی از فن آوری هایی استفاده می کنند که ارتباط نزدیکی با فن آوری هایی دارند که در توسعه موشک های بالیستیک از آنها استفاده می شود، به ویژه در موشک های بالیستیک قاره پیما.

این اقدام در پی پرتاب موشک به داخل خاک سوریه در ۱۸ ژوئن و آزمایش موشک بالیستیک میان برد در روز ۴ ژوئیه صورت می گیرد.

برنامه ایران برای توسعه موشک های بالیستیک همچنان مغایر قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است و تاثیر بی ثبات کننده ای در منطقه دارد.  ما از ایران می خواهیم از پرتاب موشک های بالیستیک بیشتر و فعالیت های مرتبط خودداری کند. ما نگرانی های خود را به طور مکتوب به دبیرکل سازمان ملل ارسال – ابراز می کنیم.  دولت های فرانسه، آلمان و بریتانیا در حال بررسی دو جانبه این موضوعات با ایران و ابراز نگرانیشان هستند.