خسرو و مسعود کردپور

نام: خسرو و مسعود کردپور

شغل: روزنامه نگار

تاریخ بازداشت: ۷ و ۹ مارس ۲۰۱۳

اتهامات: تبلیغ علیه نظام و تجمع و تبانی

حکم: به ترتیب ۶ سال و ۳ سال و نیم حبس

مسعود در آذر ۱۳۹۴ آزاد شد.

خسرو در شهریور ۱۳۹۶ آزاد شد.