Flag

An official website of the United States government

اهدای جایزه افتخاری مادلین آلبرایت به زنان و دختران معترض ایران
1 در یک دقیقه بخوانید
8 مارس 2023

 

مرگ مهسا (ژینا) امینی در ۱۶ سپتامبر در بازداشت به اصطلاح «پلیس امنیت اخلاقی» ایران و در حالی که از خانه اش در کردستان به تهران سفر کرده بود، موجب ماه ها اعتراضات مردمی به رهبری زنان در سراسر ۳۱ استان ایران شد.

خشونت نظام مند رژیم ایران علیه زنان سابقه طولانی دارد، اما قتل وحشیانه مهسا امینی جامعه ایرانی را برانگیخت و جنبش اعتراضی را رقم زد. در روزهای پس از مرگِ امینی، زنان و دختران ایرانی به خیابان ها آمده، روسری های خود را برداشتند و سوزاندند و موهای خود را کوتاه کردند.

شهامت و ایستادگی آنها، الهام بخش موج دیگری از ایرانیان شامل مردان و پسران شد و موجب پیوستن جمعی انبوه از آنان به اعتراضات گردید. دانش آموزان دختر نیز به این جنبش پیوستند: شبکه های اجتماعی به سرعت از تصاویر دختران جوانی پُر شد که جسورانه در کلاس های درس خود دست به اعتراض می زدند و در مقابل مدیران مدرسه که سعی در متوقف کردن آنها داشتند، می ایستادند. علیرغم واکنش متعاقب خشونت باری که در پی آن صدها معترض مسالمت جو از جمله حدود ۷۰ کودک کشته شدند، زنان و دختران ایران به مقاومت ادامه دادند. IWOC2023#