مهناز بدیهیان

مهناز بدیهیان، شاعر ایرانی‌-آمریکایی و متولد اصفهان است. او به خاطر استفاده همیشگی‌ از شعر برای ایجاد ارتباط میان غرب و شرق مشهور است. او برای سالها در شهر آیوا به دندانپزشکی‌ مشغول بود و گاه در کارگاههای ادبیاتی آیوا شرکت می‌‌کرد. او در حل حاضر یک مجله سه زبانه(فارسی، انگلیسی و ایتالیایی) آنلاین را، به نام “ماه مگ‌” به عنوان مکانی برای شاعرن جدید ایرانی‌ و شاعرن مدرن آمریکیی اداره می‌‌کند. اشعار او به زبانهای مختلفی‌، از جمله فارسی، ایتالیایی، ترکی‌ و ملیلم ترجمه شده اند. او اکنون مشغول کار بر روی کتابی‌ با نام “مانند یک لباس عروسی‌” است.