مهسا امرآبادی

نام: مهسا امرآبادی

شغل: روزنامه نگار

تاریخ بازداشت: ژوئن ۲۰۰۹

اتهام: تبلیغات علیه نظام

حکم: پنج سال حبس و چهار سال تعلیقی

وی در شهریور ۱۳۹۲ از زندان آزاد شد.