مجید دری

چهره های ایران – حبس ناعادلانه شهروندان

نام: مجید دری

شغل: فعال دانشجویی

اتهامات: «محاربه، اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و ارتباط با مجاهدین خلق»

حکم: شش سال و نیم حبس

وی در خرداد ۱۳۹۳ آزاد شد.

مجید دری فعال دانشجویی است  که از ادامه تحصیل منع شده، به تحمل شش سال و نیم حبس محکوم شده و به زندان بهبان تبعید شده است. او در نهم ژوئیه ٢٠٠۹ پس از شرکت در تظاهرات اعتراض آمیز به نتایج انتخابات ١٣٨٨ بازداشت شد. در پائیز ٢٠١٠ او به زندان بهبهان منتقل شد و از آن زمان در آنجا به سر می برد. خانواده او که ساکن کرج هستند مجبور هستند برای بازدید از او در زندان ١۵ ساعت هر طرف در راه باشند.  در ژانویه ٢٠١١ پدر و مادر مجید دری به دفتر اطلاعات کرج احظار شدند و تهدید شدند از انتشار اطلاعات در مورد پرونده فرزندانشان خودداری کنند.