بیانیه مارک تونر در مورد شهروندان آمریکایی محبوس در ایران

وزارت امور خارجه ایالات متحده

دفتر سخنگو

بیانیه مارک تونر، معاون سخنگو

۲۷ آوریل ۲۰۱۷

شهروندان آمریکایی محبوس در ایران

هیات آمریکایی در حاشیه جلسه ۲۵ آوریل کمیسیون مشترک نظارت بر اجرای برنامه جامع اقدام مشترک در وین، نگرانی جدی خود را در مورد شهروندان آمریکایی محبوس و مفقود شده در ایران، با هیات ایرانی مطرح کرد و از ایران خواست تا فورا این شهروندان ایالات متحده را آزاد کند تا آنها بتوانند به خانواده های خود باز گردند.

بر اساس گزارشها شهروند ایالات متحده، سیامک نمازی از اکتبر ۲۰۱۵ به طور ناعادلانه در ایران محبوس است و پدر ۸۱ ساله او، شهروند ایالات متحده باقر نمازی، از فوریه ۲۰۱۶ به طور نا عادلانه در ایران محبوس است. ایالات متحده عمیقا نگران گزارشها در مورد روند افول سلامتی و تندرستی آنها در حبس است. ایالات متحده از ایران می خواهد تا فورا سیامک و باقر نمازی را به دلایل انساندوستانه آزاد کند.

همچنین بیش از یک دهه از اینکه رابرت لوینسون در جزیره کیش ایران ناپدید شده است، می گذرد. ایران متعهد شد تا برای بازگرداند رابرت لوینسون به خانه با ایالات متحده همکاری کند، و ما از ایران می خواهیم تا به این تعهد عمل کند. ایالات متحده در تلاشهایش برای بازگرداند باب به خانواده اش محکم باقی می ماند.