مسعود باستانی

نام: مسعود باستانی

شغل: روزنامه نگار اصلاح طلب

اتهامات: تبلیغ علیه نظام، ایجاد ناآرامی و برهم زدن نظم عمومی

شرایط کنونی: زندانی

مدت حبس: شش سال

وی در تیرماه ۱۳۹۴ آزاد شد.

همسر او مهسا امرآبادی نیز از روزنامه‌نگاران اصلاح طلب و زندانیان سیاسی است. آقای باستانی چندین بار به دلیل فعالیت‌های شغلی‌اش بازداشت و آخرین بار در پنجم ژوئیه ٢٠٠۹ زندانی شده‌است. او در زندان مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است و همچنان نگرانی های جدی درمورد سلامتی اش وجود دارد.