مهدی موسی

 

نام: مهدی موسی

شغل: شاعر

تاریخ بازداشت: ۸ دسامبر ۲۰۱۳

اتهام: توهین به مقدسات

حکم: ۹ سال حبس و ۹۹ ضربه شلاق