مهدی رجبیان، حسین رجبیان و یوسف عمادی

نام: مهدی رجبیان، حسین رجبیان و یوسف عمادی

شغل: مدیران و توزیع کنندگان موسیقی “برگ موزیک”

تاریخ بازداشت: ۵ اکتبر ۲۰۱۳

اتهام: “توهین به مقدسات” و “تبلیغ علیه نظام”

حکم: شش سال حبس و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه