حمله به کشتی مرسر اِستریت

ما در محکومیت شدید حمله به مرسر اِستریت، به شرکا و متحدان خود می پیوندیم. مرسر اِستریت یک کشتی تجاری بود که به صورت مسالمت آمیز از طريق شمال دریای عرب در آب های بین المللی عبور می کرد. پس از بررسی اطلاعات موجود، ما اطمینان داریم که ایران این حمله را انجام داده است، که با استفاده از پهپادهای انفجاری یک طرفه منجر به کشته شدن دو شخص بی گناه شد. استفاده از این پهباد ها یک توانایی مهلک است که ایران آن را به طور فزاینده ای در سراسر منطقه بکار می برد.

این حمله غیر موجه الگویی از حملات و سایر رفتارهای جنگ طلبانه را پیروی می کند.این اقدامات آزادی کشتیرانی از طریق این آبراه حیاتی، کشتیرانی و تجارت بین المللی، و جان مسافران کشتی های در حال عبور را تهدید می کند.

ما با شرکای خود در حال بررسی گام های بعدی بوده و با دولت های منطقه و فراتر از آن پیرامون پاسخی مناسب که در راه استِ، در حال مشورت هستیم. ما بار دیگر به خانواده های قربانیان تسلیت می گوییم.