محمد توسلی

نام: محمد توسلی

شغل: سیاستمدار اصلاح طلب

تاریخ بازداشت: نوامبر ۲۰۱۱

اتهام: اخلال در امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام

حکم: یازده سال حبس و پنج سال ممنوعیت از فعالیتهای سیاسی و مطبوعاتی