مصطفی عزیزی

مصطفی عزیزی

نام: مصطفی عزیزی

شغل: نویسنده و تهیه کننده تلویزیون

تاریخ بازداشت: فوریه  ۲۰۱۵

اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی

حکم: ۸ سال زندان

آزاد شده در ۱۰ آوریل ۲۰۱۶