نسیم (مریم) نقاش زرگران

نام: نسیم (مریم) نقاش زرگران

شغل: نامعلوم

تاریخ بازداشت: فوریه ۲۰۱۱

اتهام: “تبلیغ علیه نظام” و “تجمع و اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی کلیساهای خانگی”

حکم: ۴ سال حبس

وی در مرداد ۱۳۹۶ از زندان آزاد شد.