نسرین ستوده

شغل: وکیل دادگستری

تاریخ بازداشت: سپتامبر ۲۰١۰

اتهام: فعالیت علیه نظام، همکاری با مرکز حامیان حقوق بشر و تهدید امنیت ملی

حکم: شش سال حبس و ده سال ممنوعیت از وکالت

نامبرده از زندان آزاد شد اما مجددا در خرداد ماه ۱۳۹۷ بازداشت شد.