نصور نقی پور

نام: نصور نقی پور

شغل: دانشجو و مدیر وب سایت

تاریخ بازداشت: ۹ ژوئیه ۲۰۱۲

اتهام: تبلیغ علیه نظام

حکم: ۷ سال حبس

وی در تیرماه ۱۳۹۴ از زندان آزاد شد.