بیانیه هتر نوئرت درباره دستگیری وکیل حقوق بشر ایرانی، نسرین ستوده

وزارت امور خارجه ایالات متحده

دفتر سخنگو

بیانیه هتر نوئرت، سخنگو

۱۴ ژوئیه ۲۰۱۸

دستگیری وکیل حقوق بشر ایرانی، نسرین ستوده

ما عمیقا از گزارشها درمورد اینکه نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر ایرانی، دوباره دستگیر شده است، نگرانیم. بنا بر گزارشها، خانم ستوده دیروز در منزلش دستگیر شده و به زندان اوین، زندان بد نامی که وزارت خزانه داری آمریکا ماه گذشته آن را به خاطر شرکتش در موارد نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران تحریم کرد، منتقل شده است. خانم ستوده اخیرا وکالت زنانی را به عهده داشت که به خاطر اعتراض علیه قانون حجاب اجباری، به طور ناعادلانه زندانی شده بودند. خانم ستوده که اولین بار در سال ۲۰۱۰ دستگیر شد، طی سالهای اخیر مورد آزار رژیم ایران قرار داشته است و به طور دائم، به خاطر داشتن جسارت دفاع از حقوق آنان که در ایران هستند، پشت میله های زندان قرار گرفته است. ما شجاعت خانم ستوده و مبارزه اش برای قربانیان درازمدت رژیم را می ستاییم. ما از مقامات ایرانی می خواهیم تا او را، به همراه صدها تن دیگر که اکنون صرفا به خاطر ابراز عقایدشان و خواستشان برای زندگی ای بهتر، در زندان هستند، فورا آزاد کنند.