تحریم های جدید تحت قانون منع گسترش تسلیحات ایران، کره شمالی، و سوریه (اینکسنا)

در روز چهارشنبه ۲۵ نوامبر، ایالات متحده چهار نهاد مستقر در جمهوری خلق چین و روسیه را به دلیل حمایت از برنامه موشکی ایران تحت قانون منع گسترش تسلیحات ایران، کره شمالی، و سوریه تحریم کرد. ما تحریم هایی را علیه چنگدو بست نیو متریال کو ال.تی.دی، و زیبو الیم ترید کو ال.تی.دی  مستقر در جمهوری خلق چین، و علیه نیلکو گروپ که به شرکت نیل فام خزر کمپانی نیز معروف می باشد، و سانترز هولدینگ، و جوینت استاک کمپانی الکون مستقر در روسیه برای انتقال فناوری و اقلام حساس به برنامه موشکی ایران، اعمال می کنیم. این اقدامات بخشی از پاسخ ما به فعالیتهای مخرب ایران است.

این تلاش ها بر نیاز مستمر هوشیار ماندن همه کشورها از تلاش های ایران برای پیشبرد برنامه موشکی خود، تأکید می کند. ما به تلاش جهت ممانعت از تلاش های ایران برای توسعه موشک ادامه داده و از اختیارات تحریم های خود برای بر ملا ساختن تأمین کنندگان خارجی مانند این نهادهای مستقر در جمهوری خلق چین و روسیه که مواد و فناوری مرتبط با موشک را به ایران ارائه می دهند، استفاده خواهیم کرد. تحریم های اعمال شده امروز محدودیت بر تدارکات، کمک و صادرات دولت ایالات متحده را شامل می شود و برای مدت دو سال لازم الاجرا خواهد بود.

اعمال تحریم ها علیه این نهادهای خارجی مطابق با تلاش های ما برای استفاده از همه  تدابیر موجود برای جلوگیری از پیشرفت توان موشکی ایران است.

– مایک پامپئو، وزیر امور خارجه