تارنمای ما چهره ای جدید دارد

تارنمای تازه سفارت مجازی ایران

بله، تارنمای ما چهره ای جدید دارد! لطفا از بخشهای گوناگون آن دیدن کنید.

iran_newsiterotator

تارنمای ما که با ظاهری تازه باز طراحی شده متشکل از هفت بخش مفید با عناوین مختلف است. هر قسمت دارای زیر مجموعه هایی است که یافتن مطالب خاص را برای شما آسان می کند. این هفت بخش عبارت هستند از:

ویزاها – برای نیازها و پرسش های کنسولی شما
خدمات شهروندی – اطلاعات و خدمات شهروندان آمریکایی درون ایران
روابط ما – اطلاعات مربوط به رئیس جمهوری و مقامات آمریکا و تاریخچه روابط ایران و آمریکا
تحصیل در آمریکا – آخرین اطلاعات را درباره فرصت های تحصیلی در آمریکا و دیگر مطالب مربوطه برای مشتاقان ادامه تحصیل در آمریکا
چرا سفارت مجازی؟ -چرایی داشتن چنین تارنمایی
اگر موفق به یافتن مطلب خاص یا اطلاعاتی که به دنباش هستید نشدید، می توانید با مراجعه به قسمت جستجو آن را پیدا کنید.

مشتاق شنیدن نظرات شما هستیم. لطفا آنها را به این آدرس بفرستید: VirtualUSEmbassyTehr@state.gov