گزیده ای از اظهارات سفیر نیکی هیلی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد خاور میانه

نمایندگی دائم آمریکا در سازمان ملل

دفتر مطبوعات و دیپلماسی عمومی

۱۸ اکتبر ۲۰۱۷

سفیر نیکی هیلی، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد، سخنانی را در گفتگوی باز صبح امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد خاور میانه ایراد کرد.

“هدف ما از پرداختن به خاورمیانه، کار کردن در جهت صلح، امنیت و حقوق بشر برای منطقه است. ما نمی توانیم بدون صحبت کردن از ایران، در مورد ثبات در مورد خاور میانه سخن بگوییم. و آن به این دلیل است که تقریبا هر تهدید صلح و امنیت در خاورمیانه به رفتار قانون شکنانه ایران مربوط است. این زمان، فرصت و مهلتی روشن برای تعامل جامعه جهانی با ایران است. ایالات متحده اکنون مسیری را برای تلاش برای پرداختن به همه جنبه های رفتار مخرب ایران، نه فقط یک جنبه آن، آغاز کرده است. حیاتی است که جامعه جهانی نیز چنین کند.
“ما به عنوان یک شورا راهکار کوته بینانه خطرناکی را در پیش گرفته ایم. قضاوت کردن در مورد ایران بر اساس محدوده باریک توافق اتمی، حقیقت اصلی تهدید ایران را نادیده می گیرد. در مورد ایران باید بر اساس کلیت رفتار پرخاشگرانه، بی ثبات کننده و غیر قانونی اش قضاوت شود. شیوه دیگری را انتخاب کردن احمقانه است.
با تصمیم ما برای درپیش گرفتن رویکردی جامع به مقابله با رژیم ایران، ایالات متحده چشم خود را بر این تخلفات نخواهد بست. ما مشخص کرده ایم که رژیم نمی تواند از هر دو جنبه بهره ببرد؛ نمی تواند مرتبا قوانین بین المللی را نقض کند و همچنان هم یک عضو مناسب و معتمد جامعه جهانی شناخته شود. این شورا اکنون فرصت تغییر سیاستش در قبال رژیم ایران را دارد. من صمیمانه امیدوارم که [شورا] از این فرصت برای نه تنها برای دفاع از قطعنامه ها، بلکه از صلح، امنیت و حقوق بشر در ایران، استفاده کند.”