نوریل روبینی

نوریل روبینی، که یک اقتصاد دان ایرانی- آمریکایی است، در فروردین ١۳۳۷ در استانبول ترکیه و از پدر و مادر کلیمی ایرانی متولد شد. او در خردسالی به همراه خانواده اش به مدت کوتاهی در ایران و اسرائیل زندگی کرد. وی از ١۳۴١ تا ١۳۶۲ در ایتالیا، و عمدتا در میلان، زندگی کرد و در مدرسه محلی کلیمیان و بعد از آن دانشگاه باکونی تحصیل کرد. او از این دانشگاه لیسانس اقتصاد گرفت. نوریل پس از مهاجرت به آمریکا دکترای خود را در اقتصاد بین الملل در سال ١۳۶۷ از دانشگاه هاروارد گرفت.  او مسلط به زبانهای انگلیسی، فارسی، ایتالیایی، ابری و محاوره فرانسه است.

آقای روبینی سقوط بازار ملک آمریکا و رکود جهانی اقتصاد را که از سال ۲۰۰۸ آغاز شد و در ۲۰۰۹ به پایان رسید پیش بینی کرده بود. او در دانشکده بازرگانی دانشگاه نیویورک تدریس می کند و رئیس موسسه مشاوره اقتصادی “اقتصاد جهانی روبینی” است. از آنجا که پیش بینی های روبینی در مورد بحران کنونی اقتصاد صحیح بودند، او امروز به چهره عمده ای در گفتگوهای درون آمریکا و گفتگوهای جهانی در مورد اقتصاد بدل شده است و بیشتر وقت خود را به سفر برای شرکت در جلسات مختلف با بانکهای مرکزی اروپا و آسیا اختصاص می دهد. نوریل روبینی در سالهای ۲۰١١ و ۲۰١۲ توسط مجله “سیاست خارجی” (فارین پالسی) به عنوان یکی از ١۰۰ اندیشمند برتر جهان معرفی شد.