سخنان اوباما در مراسم سالانۀ ضیافت افطار کاخ سفید

رئیس جمهوری: عصر همگی به خیر و به کاخ سفید خوش آمدید. هر سال ضیافت افطار ما فرصتی است که با همدلی به دوستان قدیم و جدید بپیوندیم و گوناگونی شگفت انگیز ملت بزرگ خود را گرامی بداریم. و من میل دارم از اعضای هیئت دیپلماتیک مان که در اینجا حضور دارند و اعضای کنگره که امشب در اینجا به ما پیوسته اند سپاسگزاری کنم – بازگشت شما به اینجا چه عالی است. رهبرانی نیز از دولت من در اینجا حضور دارند. بنابراین می خواهم از همۀ شما به خاطر حضورتان در اینجا سپاسگزاری کنم- رمضان کریم. دیر است و شما گرسنه اید. من کوتاه صحبت خواهم کرد.

امشب ما سنت های یکی از ادیان بزرگ جهان را گرامی می داریم. برای مسلمانان، ماه رمضان زمانی است برای تأمل و برای به یاد آوردن این نکته که انضباط و از خود گذشتگی خمیر مایۀ اصلی یک زندگی دین دارانه است. و برای همۀ ما، صرفنظر از دینی که داریم، ماه رمضان یادآور این حقیقت است که ما دارای چه مشترکات زیادی با یکدیگر هستیم. ارزش صلح و نیکوکاری، اهمیت خانواده و جامعه- اینها ارزش هایی جهانی هستند. توصیه به دوست داشتن یکدیگر، پاسداری از عدالت و مراقبت از فرودست ترین افراد در میان ما- اینها پیوند های مشترک میان سنت های دینی ما هستند.

امشب ما بار دیگر بر یک حقیقت ساده تأکید می ورزیم. آزادی مذهبی – حق عمل به فرائض دینی که به میل خود بر می گزینیم، تغییر دادن دین مان اگر بخواهیم، یا عدم وابستگی به هیچ دینی، و آزاد بودن از ترس در همۀ این اَعمال- این یک اصل بنیادین مربوط به منش و ویژگی کشور ما است. همۀ ما- صرفنظر از اینکه کی هستیم، چه شکل و قیافه ای داریم، اعتقادمان به چیست و چگونه نیایش می کنیم- شایسته این هستیم که از فرصت برابر برای موفقیت برخوردار باشیم. و همۀ ما وظیفه داریم که سهم خود را در کمک به دیگران برای فائق آمدن بر موانع، برای سرنگون ساختن بی عدالتی و عدم مساوات و یاری دادن به هم میهنانمان برای بهره مندشدن از نوید آمریکا- ادا کنیم.

در اسلام، حدیثی هست که می گوید خداوند به بنده تا زمانی که او به برادر خود یاری می دهد کمک می کند. به عبارت دیگر، به ما فرمان داده شده که به خدمت یکدیگر و به بلند کردن یکدیگر کمر ببندیم و این درسی است که ما از چندین نفر از مهمانان امشب مان در اینجا می آموزیم.

من فقط به سه نمونه اشاره می کنم . کلی کارلایل به کشور ما در نیروی دریایی خدمت کرد. و اخیرا به تأسیس [گروه] “عمل نه حرف”Acta Non Verba همت گماشت. او در یک بخش دشوار از اوکلند، کالیفرنیا، یک مزرعۀ شهری به راه انداخت که در آنجا کودکان محلی می توانند مواد غذایی تازه را – که میشل برای آن خیلی ارزش قائل است- پرورش دهند و به فروش رسانند، سپس کلی صد در صد سودی را عاید آنها می شود در حساب های پس انداز شخصی آن کودکان می گذارد، چون مطالعات نشان داده است احتمال حضور کودکی که داری حساب پس انداز باشد در دانشگاه بیشتر است. بنابراین از کلی سپاسگزاریم، این پسران و دختران نه تنها به ارزش سخت کوشی در خردسالی پی می برند، بلکه نحوۀ تفکر آنها در بارۀ خودشان تغییر می کند و فکرشان نسبت به آنچه که در زندگی برایشان امکان پذیر است باز می شود.

محمد شودری و خانواده اش که در پاکستان بزرگ شدند- به علت تعلق به جامعۀ مسلمانان احمدیه- به خاطر عقایدشان، در معرض بد رفتاری قرار داشتند. آنها به امریکا مهاجرت کردند و در کالیفرنیا مستقر شدند. محمد شاهد بود که فناوری های تغییر آفرین در دنیا در همان محله ای که بسیاری از دانش آموزان به سختی می توانستند در مدرسه بمانند راه اندازی می شوند. امروز او بنیادی را تحت مدیریت خود دارد که با مدرسه ها، پدران و مادران و موسسات محلی – که به راه اندازی کسب و کارها یاری می دهند- به منظور آماده ساختن دانش آموزان برای وارد شدن در رشته های علوم و ریاضیات کار می کند. و در پرتو مساعی بنیاد محمد- آنها بهبود وضعیت را آغاز کرده اند، بسیاری از این دانش آموزان اکنون کلاس هایی بر می دارند که آنها را در مسیر ورود به دانشگاه قرار می دهند. پس ما علاقه مندیم از محمد به خاطر این که چنین الگوی تحسین آمیزی بوده است تشکر کنیم.

و شما نوع تأثیری را که کار محمد می تواند در جوانانی نظیر اعلا محمد به جا بگذارد مشاهده می کنید – مشاهده می کنید که هر نسلی می تواند چه کمکی در اختیار نسل بعدی بگذارد. خانوادۀ اعلا از سودان به ایالات متحده مهاجرت کرد. پد و مادر او هر دو، برای این که او را به دبیرستان خوبی در شهر عالی شیکاگو بفرستند به کارهای متعددی مشغول شدند. آنچه دربارۀ شیکاگو گفتم در متن سخنرانی نبود، خودم آن را اضافه کردم ولی بنا به گفتۀ اعلا، زمان دادن تقاضا برای دانشگاه او را دچار افسردگی کرد، چون نمی دانست چه فرصت هایی وجود دارند و نمی دانست که آیا خانواده اش استطاعت پرداخت شهریۀ دانشگاه را برای او دارند یا نه.

ولی او با کمک یک سازمان غیر انتفاعی که توجهش بر افراد جوانی مثل او متمرکز است، هدف بالاتری برای خود در نظر گرفت. او توانست به ییل که من می دانم بسیار خوب است راه یابد. او در حالی که دو رشته را به طور همزمان به عنوان رشته های اصلی برگزیده بود فارغ التحصیل شد . او امروز در رشتۀ امور مالی کار می کند، و اکنون دین خود را با تنظیم برنامۀ درسی برای دانش آموزان بلند پرواز و مسلمان در دبیرستان ها، به ویژه دختران ادا می کند، تا آنها بتوانند رشته های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات را پیگیری کنند. بنا بر این ما میل داریم مراتب امتنان خود را از اعلا به خاطر چنین کاری ابراز داریم.

پس این سه نفر نمونه هایی از یک کار عالی هستند که انجام گرفته است. شما هر کدام به شیوۀ خودتان، کمک به دیگران را برای فائق آمدن بر موانع و عقب راندن نیروهای نابرابری به منظور یاری دادن به نسل بعدی برای سهیم شدن در رؤیای آمریکا، برای خویش به صورت یک رسالت در آورده اید. این افراد می دانند گاهی یک شخص جوان تنها به این نیاز دارد که بداند کسی از او مراقبت می کند و به او اعتقاد دارد. من می دانم که من تنها به این دلیل در اینجا هستم که چند نفر- مادرم و مادر بزرگ و پدر بزرگم و معلمان از خود گذشته- وقت گذاشتند تا در من سرمایه گذاری کنند.

و ما- به عنوان یک کشور و به عنوان افراد- باید هرچه در توان داریم به کار ببندیم تا اطمینان حاصل کنیم که آمریکاییان بیشتری می توانند از فرصت برای جلو رفتن- چه با رسیدن به حقوق و دستمزدهای خوب که پاداش سخت کوشی است، چه با دستیابی به کارهای خوب که به تدارک مسیر حرفه یا و رفع نیازهای خانواده کمک کند و چه با تحصیلات خوب که به هر کودکی امکان می دهد به استعداد بالقوۀ خداداد خود تحقق بخشد- برخوردار شوند. و این رسالت من به عنوان رئیس جمهوری است. و میل دارم از همۀ کسانی که در اینجا حضور دارند و می کوشند کار مشابهی را در جامعۀ خود به انجام رسانند سپاسگزاری کنم.

و در دست آخر، امشب به ما مسؤلیت مان را نسبت به یکدیگر، فراتر از مرزهامان، و همچنین در داخل مرزها یادآوری می کند. و حتی با وجود گرامیداشت آنچه که میان ما مشترک است، می دانیم که در مراکز بیشماری از جهان شاهد اِعمال خشونت و ترور به وسیلۀ کسانی هستیم که به جای ساختن، ویران می کنند. در خاورمیانه به ویژه زمان دشواری است. در سوریه رژیم اسد به وحشیگری علیه مردم کشور ادامه می دهد و ما نیز همچنان به سوری ها برای به پا ایستادن در برابر اسد و مقابله با بحران انسانی و عقب راندن افراط گرایان کمک می کنیم. در عراق، جایی که گروه داعش (ISIL) غیرنظامیان را مورد حمله قرار می دهد و با ویران ساختن اماکن مذهبی در پی دامن زدن به تنش های فرقه ای است، ما همچنان خواستار تشکیل یک دولت جدید هستیم که بتواند عراق را متحد کند و به همۀ جوامع در عراق نشان دهد که می توانند از طریق فرایند سیاسی آرمان های خود را پیش ببرند.

جدا از اینها، تصاویری که ما در غزه و اسراییل می بینیم دلخراش اند. مردم در ایالات متحده از بابت آنچه که در آنجا در حال روی دادن است عمیقا نگران اند و من می دانم نظرات قوی و همچنین اختلافاتی دربارۀ این که ما چگونه باید برای حرکت به جلو که بخشی از دموکراسی آمریکایی است اقدام کنیم، وجود دارند. ما از بحث و گفتگو استقبال می کنیم. این موجب می شود که ما نیرومند تر شویم.

هدف ما صلح و امنیت، هم برای اسراییل و هم فلسیطینی ها بوده است و همچنان ادامه دارد. و من این را با صراحت خواهم گفت که هیچ کشوری نمی تواند حملۀ بی ملاحظه با راکت را به شهروندان خود بپذیرد. و بنابراین ما با صراحت گفته ایم که اسراییل حق دفاع از خود را در برابر آنچه که من حملات نابخشودنی از جانب حماس تلقی می کنم دارد. و در همان حال، علاوه بر بحران انسانی در غزه که ما از مدتها پیش به سختی برای سبک کردن آن کوشیده ایم، کشته شدن غیر نظامیان فلسطینی در غزه یک فاجعه است، به همین سبب ما بر ضرورت کمک برای محافظت از غیر نظامیان، صرفنظر از این که آنها چه کسانی هستند و یا در کجا زندگی می کنند تأکید کرده ایم.

من بر این باورم که تشدید بیشتر عملیات به سود هیچکس نیست و کمتر از همه به سود مردم اسراییل و فلسطین است. بنابراین ما هر کاری را که بتوانیم برای تسهیل بازگشت به آتش بس ۲۰۱۲ ادامه می دهیم. ما از این که مصر برای تحقق بخشیدن به این هدف پیشنهادی داده است استقبال می کنیم و من امیدوارم بتواند آرامشی را که ما در پی استقرار آن بوده ایم باز گرداند. در یک سطح گسترده تر، وضعیت در غزه بار دیگر به ما یادآوری می کند که حفظ موضع موجود دوام پذیر نیست و تنها راهی که به برقراری امنیت حقیقی و عادلانه و صلح پایدار میان اسراییلی ها و فلسطینی ها می انجامد این است که اختلافات به طرز مسالمت آمیز به گونه ای که احترام و منزلت انسانی همۀ مردم رعایت گردد، حل شوند.

اینجا در داخل کشور، با وجود هوشیاری ما در تأمین امنیت، ما همچنان به بالاترین آرمان های خود وفادار باقی مانده ایم. در ایالات متحده هیچ جایی برای نفاق افکنی دروغین میان نژادها و ادیان وجود ندارد. همۀ ما امریکایی هستیم، در حقوق و منزلت انسانی برابریم و هیچکس نباید به خاطر ایمان مذهبی خود هدف قرار گیرد و مورد تحقیر واقع شود. و این نیز عاملی است که ما را نیرومند تر می کند.

بنابراین، امشب، در حالیکه ما برای گرامیداشت ماه رمضان گرد هم آمده ام؛ بیایید تعهدات خود را نسبت به یکدیگر تجدید کنیم. بیایید مانند کلی، محمد و اعلا، به همسایگان مان کمک کنیم که به پا خیزند تا مردم بیشتری در رؤیای آمریکایی سهیم شوند. بیایید خود را – به عنوان همسایه و فرد- به پیگیری صلحی که ما در جهان خود خواستارش هستیم متعهد سازیم. و بیایید به یاد داشته باشیم، دین ما هر چه که باشد، ما بندگان خداوند هستیم و به ما فرمان داده شده است که از برادران و خواهران خود مراقبت کنیم. پس خداوند یار و نگهدار همگی شما باد، خداوند یار و نگهدار آمریکا باد و خانواده های شما را از برکات ماه رمضان بر خوردار سازد.

صحبتم از آنچه که انتظار داشتم طولانی تر شد، اما لطفا به صرف سوپ خود که می دانم بسیار خوب است برگردید. سپاسگزارم.