ایالات متحده آمریکا یک شبکه کارگزاران نفتی حامی نیروی قدس سپاه پاسداران را تحریم می کند.

ایالات متحده اعضای یک شبکه بین المللی قاچاق نفت را که از نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حمایت کردند،‌ تحریم می کند. این اقدام  یک کارگزار نفت از عمان را که با مشارکت مقامات ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از چندین شرکت برای تسهیل حمل و نقل نفت ایران به مشتریان خارجی استفاده کرده است، هدف قرار می دهد. دو مورد از این شرکت ها در عمان مستقر هستند و یک مورد در لیبریا ثبت شده است. این کارگزار همچنین یک شرکت را در رومانی اداره می کند. بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ این کارگزار و آن شرکت ها، تحت تحریم قرار می گیرند.  

نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره از درآمد فروش نفت ایران جهت تامین مالی فعالیت های مخرب خود استفاده کرده است. این فروش، وابسته به واسطه های خارجی بوده تا بتوانند رابطه آن را با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پنهان کنند. ایالات متحده به افشاگری و مختل کردن فعالیت های افرادی که از چنین اقداماتی حمایت می کنند، ادامه خواهد داد. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً به بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه داری رجوع کنید. 

– آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه