امید بهروزی

امید بهروزی

نام: امید بهروزی

شغل: وکیل

تاریخ بازداشت: ۸ سپتامبر ۲۰۱۱

اتهام: “تشکیل گروه غیر قانونی‌”، “اقدام علیه امنیت ملی‌”،”تبلیغ علیه نظام”،”توهین به رهبر نظام” و “اخلال در نظم عمومی‌”

حکم: هفت سال و نیم حبس

وی در اسفند ۱۳۹۳ آزاد شد.

امید بهروزی جزء دوازده زندانی عقیدتی بند ۳۵۰ زندان اوین بود که بنا بر گزارشها در ۱۷ آوریل ۲۰۱۴ و پس از آنکه مسوولان به طور خشونت آمیزی به این بند حمله کردند، مصدوم شد و یا در زندان انفرادی قرار گرفت.