پیام وزیرامورخارجه به مناسبت عید فطر

من به نمایندگی از وزارت امورخارجه ایالات متحده مایلم برای همه مسلمانان عید فطر سعیدی آرزو کنم.

این عید مصادف با پایان ماه رمضان است و برای جوامع مسلمان در سرتاسر جهان زمانی است برای جشن گرفتن.  عید فطر پایان یک ماه روزه،  تقسیم غذا با خانواده و دوستان، بخشش به خیریه و تمرکز بر بهتر کردن خویش است.

در این ایام شاد و همزمان با شرکت کردن شما در نماز عید فطر، اهدای هدایا و دید و بازدید از خانه یکدیگر ما بهترین آرزوهایمان را به شما ارسال می کنیم.  عید مبارک.