به مناسبت ماه رمضان

وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا

دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه

برای انتشار فوری

بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه

۲۲ مارس ۲۰۲۳

۲ فروردین ۱۴۰۲

به مناسبت ماه رمضان

ماه رمضان پر صلح و صفایی را برای همه کسانی که این ماه مبارک را جشن می گیرند، آرزومندم.

برای مسلمانان اینجا در ایالات متحده آمریکا و خارج از آن، ماه رمضان یک زمان مقدس برای دعا و تفکر، جشن با خانواده و جامعه، و خدمت از روی  شفقت و گشاده رویی و به یاد آوردن کسانی است که شانس  و اقبال کمتری در زندگی داشته اند.

همچنین زمانی است که به مسئولیت جمعی برای کمک به نیازمندان، از جمله کسانی که از فقر، مشقت، جنگ و بلایای طبیعی رنج می برند، عمل نماییم. مسلمانان نیز در سراسر جهان، این ماه را از طریق خدمت رسانی در جوامع خود گرامی خواهند داشت. به همین منظور، بسیاری از سفارت خانه‌ ها و کنسولگری‌ های ما در خارج از کشور میزبان افطار و رویداد های دیگری خواهند بود تا در سنت‌ های زیبای این ماه سهیم بوده و تعهد خود را جهت ترویج انسجام اجتماعی،  مشارکت و  گوناگونی در جوامع خود نشان دهند. این گفتگوها از امید مشترک ما برای صلح و کرامت همه مردم حمایت می کند.

ما قدردانی عمیق خود را از همکاری دیرینه با جوامع مختلف در سراسر جهان اسلام ابراز داشته و همچنان به ترویج آزادی های مذهبی برای همه در داخل و خارج از کشور تعهد داریم. برای یک میلیارد و هشتصد میلیون مسلمان در سراسر جهان رمضان پر برکتی را آرزومندم.