بیانیه مایک پمپئو به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه همجنسگرا هراسی، تراجنس هراسی و دوجنسگرا هراسی

بیانیه مطبوعاتی

مایک پمپئو

وزیر امور خارجه

۱۷ مه ۲۰۱۸

ایالات متحده حامی حفاظت از آزادیهای بنیادین و حقوق جهانی بشر است. کشور ما بر اساس این بنیان که همه ما یکسان خلق شده ایم – و اینکه هر فرد حق برخورداری از زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی را دارد، بنا شده است.

در سراسر دنیا حکومتهای بسیاری به دستگیری و سوء رفتار با شهروندانشان، صرفا به خاطر اینکه همجنسگرا، دوجنسگرا، تراجنسیتی و یا بیناجنسیتی(دگرباش جنسی) هستند، ادامه می دهند. ترس و جهالت شالوده قوانینی هستند که دگرباش جنسی بودن یا رفتار دگرباش جنسی داشتن را در بیش از ۷۰ کشور دنیا جرم انگاری می کنند. در برخی کشورها دگرباش بودن قابل مجازات با اعدام است.

ایالات متحده قویا مخالف جرم انگاری، خشونت و اقدامات جدی تبعیض آمیز، مثلا در امر مسکن، استخدام و خدمات دولتی، علیه افراد دگرباش است. ما از دیپلماسی پیدا وپنهان برای مطرح کردن نگرانیهای حقوق بشری، فراهم کردن کمکهای فوری به افراد در معرض خطر، و اعمال محدودیتهای ویزایی و تحریمهای اقتصادی علیه کسانی که دگرباشان را سرکوب می کنند، استفاده می کنیم.

ایالات متحده در روز جهانی مبارزه علیه همجنسگرا هراسی، تراجنس هراسی و دوجنسگرا هراسی در تایید شان و برابری همه افراد، فارغ از تمایل جنسی، هویت یا تجلی جنسی یا خصوصیات جنسیتیشان، بر در کنار مردم سراسر دنیا می ایستد. حقوق بشر جهانی هستند و افراد دگرباش حق برخورداری از همان احترام، آزادیها و حمایتهایی را دارند که هر فرد دیگری دارد.