Flag

An official website of the United States government

درگذشت خانم آزیتا راجی، سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در پادشاهی سوئد
2 در یک دقیقه بخوانید
9 فوریه 2022

سفارت ایالات متحده آمریکا در پادشاهی سوئد:

سفارت ما از درگذشت واپسین، خانم آزیتا راجی، سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در پادشاهی سوئد، که پس از یک دوره بیماری ما را ترک کرده اند، اندوهگین است. آزیتا راجی از ماه مارس ۲۰۱۶ تا ژانویه ۲۰۱۷ به عنوان سفیر ایالات متحده آمریکا در سوئد خدمت می کرد.

سفیر راجی نامزد دریافت جایزه «سو ام. کاب» جهت خدمت شایسته که عالی ترین لوح افتخار وزارت امور خارجه آمریکا برای یک سفیر انتصابی است، شده بود. او اولین سفیر زن ایالات متحده آمریکا در سوئد و همچنین اولین آمریکایی ایرانی الاصلی بود که به عنوان سفیر ایالات متحده آمریکا خدمت کرد.

او در دوران اقامتش در سوئد، اولین سفیر ایالات متحده آمریکا در سوئد بود که در رژه افتخار راهپیمایی کرد و با ارائه نامه باب دیلن به کمیته نوبل در ضیافت نوبل، به منظور قدردانی از دیلن که جایزه نوبل ادبیات ۲۰۱۶ را دریافت کرده بود، حضوری فراموش نشدنی به جا گذاشت.

با این حال، عمیق ترین تأثیری که آزیتا از خود بر جای گذاشت، بر روی افرادی بود که افتخار آشنایی او را داشتند. از دست دادن او عمیقاً برای تمامی افرادی که با او تعامل داشته اند، محسوس خواهد بود. ما صمیمانه و از ته دل به همسر او گری و دخترانش تسلیت می گوییم. او یک رهبر الهام بخش بود که به دوران حضور خود در سوئد و روابطی که برقرار می کرد، عشق می ورزید.

پرچم سفارت به یاد او به مدت سه روز نیمه افراشته خواهد بود.