بیانیه وزیر امور خارجه پمپئو به مناسبت عید فطر

وزارت امور خارجه

دفتر سخنگو

۱۴ ژوئیه ۲۰۱۸

بیانیه وزیر امور خارجه پمپئو به مناسبت عید فطر

از طرف وزارت امور خارجه ایالات متحده، بهترین آرزوهایم را به دوستان و شرکای مسلمانمان که عید فطر را جشن می گیرند، ابراز می دارم.
این عید پایان ماه رمضان، یک ماه روزه داری، کارهای خیر، ابراز محبت و تامل است. عید فطر به همه ما در ایالات متحده و خارج از این کشور، مسلمان و غیر مسلمان، یادآوری می کند که روحیه و درسهای رمضان را در طول سال حفظ کنیم، صلح را ترویج کنیم، به آنهایی که در رنجند و بی خانمان شده اند خدمت کنیم، به گونه گونی احترام بگذاریم، و با همه مردم در اطرافمان همدردی کنیم.
ایالات متحده به روابط مستحکمی که ما با ملتها و جوامع مسلمان در سراسر دنیا داریم، افتخار می کند. ما همچنین به مشارکتهای ۳.۴ میلیون آمریکایی مسلمان که عمیقا بافت جامعه ما را هر روز غنی می کنند، افتخار می کنیم. این مشارکت ها بازتاب اصول بنیادین تعدد مذاهب و خدمت عمومی در ایالات متحده هستند.
در حالیکه شما اینعید خاص را با عزیزانتان جشن می گیرید، من در سال پیش رو برایتان آرزوی صلح و سعادت دارم. عید مبارک.