بیانیه سخنگوی کاخ سفید درمورد تدارکات احتمالی برای یک حمله شیمیایی دیگر توسط رژیم اسد

ایالات متحده تدارکات احتمالی برای یک حمله شیمیایی دیگر توسط رژیم اسد را، که احتمالا به کشتار همگانی غیرنظامیان از جمله کودکان بیگناه خواهد انجامید، شناسایی کرده است. این فعالیت ها مشابه تدارکاتی است که رژیم اسد پیش از حمله شیمیای ۴ آوریل ۲۰۱۷ به آن دست زده بود.

همانطور که پیشتر گفته ایم، حضور ایالات متحده در سوریه برای از بین بردن داعش است.  اما اگر آقای اسد به حمله شیمیایی دیگری که منجر به کشتار همگانی شود، دست بزند، خود او و ارتش اش بهای سنگینی خواهند پرداخت.