بیانیه پرزیدنت اوباما در مورد اولین سالگرد برنامه جامع اقدام مشترک

Obama

بیانیه پرزیدنت اوباما در مورد اولین سالگرد برنامه جامع اقدام مشترک
کاخ سفید
۱۴ ژوئیه ۲۰۱۶
امروز اولین سالگرد انعقاد توافق هسته ای ایران – که به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) شناخته می شود – توسط نمایندگان ایالات متحده، ایران، فرانسه، بریتانیا، آلمان، چین، روسیه و اتحادیه اروپاست. طی سال گذشته توافق ایران موفق شده است برنامه هسته ای ایران را به عقب باز گرداند، از کشمکش بیشتر جلوگیری کند و ما را امنتر سازد.
طی سال گذشته، چنان که توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) تاییده شده است، ایران تعهدات مربوط به [برنامه] هسته ای خود را اجرایی کرده است. ایران ۹۸ درصداورانیوم غنی شده خود را به خارج ارسال کرده، دو سوم سانتریفیوژهای خود را جمع آوری کرده، راکتور تولید کننده پلوتونیوم خود را با بتن پر کرده و سرزده ترین برنامه بازرسی و ارزیابی ای را که تا کنون در مورد یک برنامه اتمی مذاکره شده است، پذیرفته است. گزارشهای آژانس (IAEA) تایید کرده اند که ایران در حال عمل به تعهدات خود است. در نتیجه همه مسیرهای ایران به سمت سلاح اتمی مسدود مانده است و ایران فرصت دست یابی ایران [به سلاح اتمی] از دو تا سه ماه به تقریبا ده سال افزایش یافته است. ایالات متحده و شرکای گفتگو کننده ما همچنین تعهدات خود را به رفع تحریمهای مربوط به [برنامه] هسته ای به طور کامل اجرایی کرده ایم و به عمل به تعهداتمان مادامی که ایران به تبعیت از توافق ادامه دهد، ادامه می دهیم.
برجام نشان می دهد چه چیزی با دیپلماسی اصولی و تعهدی بادوام به توقف گسترش سلاحهای هسته ای، قابل دست یافتن است. تمایل آمریکا به تعامل مستقیم با ایران در را برای گفتگوها باز کرد، که به اتحاد جهانی و تعاملی با دوام منجر شد که به برجام انجامید. ما هنوز اختلافات جدی ای با ایران داریم، اما ایالات متحده، شرکایمان و جهان به خاطر برجام امن تر هستند.