گزیده هایی از بیانیه پرزیدنت اوباما به مناسبت عید قربان

میشل و من گرم ترین آرزوهایمان را به مسلمانانی که در سراسر کشور و جهان عید قربان را جشن می گیرند ابراز می داریم.

همزمان با عید قربان امسال، یادی می کنیم از میلیونها پناهده ای که در سراسر جهان این جشن مقدس را به دور از خانواده، نامطمئن از آینده اما امیدوار به فردایی روشن تر سپری می کنند.

از خانواده ما به شما، عید قربان مبارک.