بیانیه پرزیدنت ترامپ پیرامون محدودیت های جدید علیه فعالیت های هسته ای، موشکهای بالستیک و سلاح های متعارف ایران

امروز، من اقدامات جدیدی را برای محدود کردن فعالیت های هسته ای، موشکهای بالستیک و سلاح های متعارف ایران انجام می دهم. دولت من هرگز به ایران اجازه داشتن سلاح هسته ای و به خطر انداختن بقیه جهان با عرضه جدید موشک های بالستیک و سلاح های متعارف را نخواهد داد. برای اطمینان از عدم وقوع این امر، من یک  فرمان اجرایی جدید را صادر می کنم که همه تحریم های سازمان ملل علیه ایران را باز گردانده، وهمچنین تحریم های جدید و محدودیت های صادرات علیه بیش از ۲۴ نهاد و افراد حمایت کننده از فعالیت های مربوط به تسلیحات متعارف، سلاح های هسته ای و موشکی ایران را صادر می کنم.

فرمان اجرایی که من امروز صادر می کنم املاک وحق مالکیت ملک در ایالات متحده را برای افرادی که به  تأمین، فروش یا انتقال سلاح های متعارف به و یا از ایران کمک می کنند و همچنین افرادی که آموزش های فنی، خدمات و حمایت مالی، و سایر کمک های مربوط به این سلاح ها را ارائه می دهند، مسدود می کند. این فرمان اجرایی برای اعمال تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه ایران بسیار مهم است. این فرمان ظرفیت رژیم ایران برای صادرات اسلحه به تروریست ها و عوامل خطرناک در سراسر منطقه و همچنین توانایی آنها در به دست آوردن تسلیحات برای تقویت نیروهای خود را بطور چشم گیری کاهش خواهد داد. 

امروز، دولت من همچنین تحریم های جدید و اقدامات کنترل صادرات را علیه ۲۷ نهاد و افراد مرتبط  به شبکه های تکثیر سلاح های ایران اعمال می کند. این اقدامات، سازمان انرژی اتمی ایران را به دلیل نقش آن در تشدید فعالیت های هسته ای ایران، سازمان موشکی گروه صنعتی شهید همت را برای تسهیل توسعه موشک های بالستیک و دو نهاد ایرانی را به دلیل مشارکت در انتقال و دستیابی به سلاح های متعارف، مورد هدف قرار می دهد. 

ایالات متحده اکنون تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران را احیا کرده است. رژیم ایران بارها در مورد بایگانی مخفی سلاح های هسته ای خود دروغ گفته و دسترسی به بازرسان بین المللی را رد کرده است، که این امر بیش از پیش معایب عمیق توافق هسته ای ناکام دولت گذشته را که من ایالات متحده را از آن خارج کردم، آشکار می کند. دنیا نباید در حالی که ایران سلاح هسته ای می سازد، دست روی دست بگذارد. دولت من این تحریم ها را به عنوان بخشی از تلاش ما برای اطمینان از این که این امر هرگز اتفاق نیفتد، باز می گرداند.

اقدامات امروز من پیام روشنی به رژیم ایران و کسانی که در جامعه بین المللی از ایستادگی در برابر ایران امتناع می ورزند، ارسال میکند. ایالات متحده اجازه نخواهد داد تا رژیم ایران برای تهدید مستقیم و ایجاد رعب و وحشت در جهان، توانایی های خود را بیشترافزایش دهد. دولت من از تمام ابزاری که در اختیار ما است برای جلوگیری از دستیابی ایران به موشک های بالستیک، توانایی های هسته ای و سلاح های متعارف، استفاده خواهد کرد. رژیم ایران اگر تمایل داشته باشد که یک ایران شکوفا و مرفه را برای مردم ایران آنطورکه شایسته آن هستند فراهم نماید، باید رفتار خود را تغییر دهد. 

پرزیدنت دونالد ترامپ