ایالات متحده افراد چینی و هنگ کنگی را به دلیل فعالیت های مربوط به پشتیبانی از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را تحریم می کند

جامعه بین المللی متوجه شده است که رژیم ایران از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای نقل و انتقال اقلام حساس گسترش سلاح در نظر گرفته شده برای برنامه های موشکی بالستیک و نظامی ایران استفاده می کند. یکی از مفاد قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل که اکنون به دلیل فعال کردن مکانیزم ماشه در حال اجرا است، احتیاط در تجارت با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و نهاد های تحت مالکیت و کنترل آن سازمان را تحت شرایط خاصی ملزم می کند.

 ایالات متحده امروز شش نهاد و دو نفر را مطابق با بخش ۱۲۴۴ قانون آزادی و منع گسترش سلاح ایران به دلیل فعالیت ها مربوط به  کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ونهاد زیر مجموعه آن شرکت کشتیرانی حافظ دریا آریا، تحریم می کند. 

در ۸ ژوئن سال ۲۰۲۰، وزارت امور خارجه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و زیرمجموعه آن، شرکت کشیرانی ای-سیل مستقر در شانگهای را مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ به دلیل فعالیت های مرتبط با گسترش سلاح تحریم کرد. وزارت امور خارجه هشدار داد که هر ذینفعی که به تجارت با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یا ای-سیل ادامه دهد  با خطر تحریم ها مواجه خواهد  بود.

از زمان تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ای-سیل در  ژوئن سال ۲۰۲۰ تا کنون، شرکت ریچ هولدینگ گروپ (شانگهای) لیمیتد و کشتیرانی ریچ، پهلوگیری شناورهای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بنادر چین را تدارک دیدند. کشتیرانی ریچ آگاهانه به شرکت زیرمجموعه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، اچ دی اِی اِس سی او، چهار کشتی کانتینری بزرگ را فروخته و یا فراهم و منتقل کرده است.  

شرکت ریچ هولدینگ گروپ (شانگهای) لیمیتد، کشتیرانی ریچ، شرکت کشتیرانی دیلایت لیمیتد، شرکت کشتیرانی گریشس لیمیتد، شرکت کشتیرانی نوبل لیمیتدو شرکت کشتیرانی سوپریم لیمیتد به دلیل فروش، تهیه و یا انتقال آگاهانه کالا و خدمات قبل توجه به ایران که درارتباط با بخش حمل و نقل آن کشور استفاده می شوند، مطابق با بخش آی اِف سی اِی ۱۲۴۴ (دی) (۱) (اِی) تحریم می شوند. اریک چِن (چِن گوپینگ) مدیر عامل شرکت ریچ هولدینگ گروپ (شانگهای) لیمیتد و  دنیل وای. هی (هی یی)، رئیس شرکت ریچ هولدینگ گروپ (شانگهای) لیمیتد نیز مطابق بند ۶ (اِی) (۱۱) قانون تحریم های ایران تحریم می شوند. هر یک شرکت های کشتیرانی دیلایت لیمیتد، گریشس لیمیتد، نوبل لیمیتد و سوپریم لیمیتد یک کشتی کانتینری بزرگ را به ایران جهت استفاده در رابطه با بخش حمل و نقل آن کشور، فروخته و یا فراهم و منتقل کرده اند. 

بعلاوه فعالیت های درحال اجرا، از زمان تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ای-سیل مطابق فرمان اجرایی    ۱۳۳۸۲ در ژوئن سال ۲۰۲۰ تا کنون، شرکت ریچ هولدینگ گروپ (شانگهای) لیمیتد وشرکت زیرمجموعه آن کشتیرانی ریچ، به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ای-سیل خدماتی را جهت کمک به شرکت های کشتیرانی ایران برای فرار از عواقب تحریم های ایالات متحده ارائه داده اند. برای مثال در طول این مدت، شرکت ریچ هولدینگ گروپ (شانگهای) لیمیتد همچنین اقداماتی و خدمات خاصی را برای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و زیر مجموعه های انجام داده اند که به طور خاص برای محافظت نهاد های چینی از تحریم های آمریکا طراحی شده اند. مشابها کشتیرانی ریچ نیز در فعالیت ها، خدمات و تهیه کالا برای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران زیرمجموعه های آن که برای مخفی کردن فعالیت های این شرکت ها از دولت، صنعت و ذینفع های بازرگانی دریایی چین، دخیل بوده است. 

علاوه بر این شرکت ریچ هولدینگ گروپ (شانگهای) لیمیتد همچنین به نمایندگی از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و زیرمجموعه های آن برای پنهان کردن فعالیت های این نهاد های ایرانی در چین عمل کرد. این فعالیت های شامل دروغ گقتن به شرکت های چینی پیرامون نقش کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و زیرمجموعه های آن در حمل و نقل بواسطه جعل اسناد و انجام سایر اقدامات فریبنده می شوند تا دولت، صنعت و ذینفع های بازرگانی دریایی چین به فعالیت های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و زیرمجموعه های آن در چین پی نبرند. 

 ما امروز هشدار به گروهها و افراد ذینفع را تکرار می کنیم: اگر با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تجارت کنید، خود را با خطر تحریم های آمریکا مواجه می کنید.