گزیده هایی از سخنرانی رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده، دونالد ترامپ پس از پیروزی در انتخابات

می خواهم به جامعه جهانی بگویم در حالیکه ما همیشه منافع آمریکا را مقدم قرار می دهیم، با همه منصفانه رفتار می کنیم، با همه – همه مردم و همه ملت ها. ما بدنبال نقاط مشترک هستیم، نه دشمنی؛ مشارکت، نه درگیری.”
گزیده هایی از سخنرانی رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده، دونالد ترامپ پس از پیروزی در انتخابات: ” هیلاری (کلینتون) برای مدتی بسیار طولانی بسیار سخت تلاش کرد و ما بخاطر خدماتش به کشورمان یک قدردانی بزرگ به او بدهکاریم. اکنون، زمان آن فرا رسیده تا آمریکا زخمهای اختلاف را ببندد؛ (ما) باید متحد شویم. به همه جمهوریخواهان و دموکرات ها و مستقل ها در سراسر این کشور، می گویم که زمان آنست که ما بعنوان یک ملت واحد، گرد هم بیاییم. زمان آن فرا رسیده. من به تک تک شهروندان سرزمنیمان متعهد می شوم که رئیس جمهوری همه آمریکاییان باشم، و این برای من بسیار مهم است. و برای آنهایی که تصمیم گرفتند به من رای ندهند، از شما راهنمایی و کمک می خواهم تا بتوانیم باهم کار کنیم و کشور بزرگمان را متحد سازیم. با کار کردن با یکدیگر، ما کار ضروری بازسازی ملتمان و تجدید رویای آمریکایی را شروع می کنیم. ما شهرهایمان را درست می کنیم، بزرگراه ها، پل ها، تونل ها، فرودگاه ها، مدارس و بیمارستانهایمان را بازسازی می کنیم. ما زیر ساختهایمان را دوباره می سازیم، که بهترین خواهند شد. و در حین این کار بازسازی، ما میلیونها نفر از مردممان را بکار خواهیم گرفت. ما روابطی عالی خواهیم داشت. انتظار داریم روابطی عالی داشته باشیم. هیچ رویایی آنقدر بزرگ نیست، هیچ چالشی آنقدر بزرگ نیست. می خواهم به جامعه جهانی بگویم درحالیکه ما همیشه منافع آمریکا را مقدم قرار می دهیم، با همه منصفانه رفتار می کنیم، با همه – همه مردم و همه ملت ها. ما بدنبال نقاط مشترک هستیم، نه دشمنی؛ مشارکت، نه درگیری.